• <menu id="qkuwg"><samp id="qkuwg"></samp></menu>
 • <strong id="qkuwg"><label id="qkuwg"></label></strong>
  <code id="qkuwg"></code>
 • <li id="qkuwg"></li><li id="qkuwg"></li>
 • 新东方,郑州新东方新东方,郑州新东方

  郑州

  曾雯 教育背景 考试成绩 证书及奖项 出版物

  教育背景:

  洛阳师范学院应用心理学(学士)

  教授课程:

  新概念英语,雅思托福预备读写

  持有证书:

  教师资格证、TKT证书

  教师简介

  授课风格

  • 逻辑清晰
  • 认真负责
  • 富于激情
  • 气氛活跃
  • 关注学生
  • 有亲和力
  ×

  学员评价

  更多新东方名师

  李俊玲

  河北大学英语(学士)

  张倩

  郑州大学语言学(硕士)

  徐丽娜

  郑州大学英语语言文学(硕士)

  华东15选5今晚预测号码
 • <menu id="qkuwg"><samp id="qkuwg"></samp></menu>
 • <strong id="qkuwg"><label id="qkuwg"></label></strong>
  <code id="qkuwg"></code>
 • <li id="qkuwg"></li><li id="qkuwg"></li>
 • <menu id="qkuwg"><samp id="qkuwg"></samp></menu>
 • <strong id="qkuwg"><label id="qkuwg"></label></strong>
  <code id="qkuwg"></code>
 • <li id="qkuwg"></li><li id="qkuwg"></li>